Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Garanciális feltételek:

A www.guminetszerviz.hu üzemeltetője (Konvoy Kft.) az általa forgalmazott gumiabroncsokra garanciát vállal az anyag- és gyártási hibáktól való mentességéért.
A jótállás időtartama legalább 1 év, gumiabroncsok esetében a gyártók által vállalt garanciális időtartamok ettől eltérőek lehetnek.
A fenti időtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag- és gyártási hiba tekintetében a kisteher gépkocsi abroncsoknál 3 mm, személyabroncsoknál 1,6 mm  profilmélységig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat és a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében a guminetszerviz.hu fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.
A garanciális igény nem érvényesíthető:
·    helytelen tárolás miatti hibára,
·    vonatkozó szabványok, előírások figyelmen kívül hagyása,
·    szerelési, vagy üzemeltetési hibák,
·    baleset, rongálás, padkázás, vagy egyéb külső behatások okozta hibák,
·    nem rendeltetés szerinti célra használt abroncsok esetén
A garanciális igényeket a guminetszerviz.hu üzemeltetőjénél, a Konvoy Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 82/c. címen személyesen kell bejelenteni.

Bejelentésnek tartalmaznia kell, a gumiabroncs részletes adatait, eladás időpontját, helyét, üzemeltető nevét, jármű típusát, felszerelés helyét, időpontját, abroncs tárolási helyét, stb.
Reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.
Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég vagy a gumiabroncs gyártó cég végzi. Amennyiben a hiba a gyártó vagy az importőr hibájából adódik, úgy a vevő kérésére, új gumiabroncsra cseréli, vagy a termék árát megtéríti.
Ebben az esetben a bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a guminetszerviz.hu üzemeltetője az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad.
Járulékos költségeket, mint - elmaradt haszon, időveszteség, jármű kényszerű állásideje, technikai segítség hívása, stb...) a jogos reklamációnak elismert abroncsok esetében nem térítünk.
A fogyasztó 14 napon belüli elállási jogot gyakorolhat abban az esetben, ha a terméket online módon rendeli meg, vagy a megvásárolt gumiabroncs műszaki paramétereiben nem megfelelő.
Ebben az esetben a már egyszer szerelt, használt, sérült gumiabroncsot nem áll módunkban visszavenni, kicserélni.
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokról az erről szóló 249/2004. VIII.27. kormányrendelet szerinti jótállást vállalunk.
A rendelet értelmében a fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben (a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja) a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás időtartama 6 hónap.
A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor jótállási jegyet átadni, mely a guminetszerviz.hu üzemeltetője (Konvoy Kft.) esetében számla kibocsátásával együtt valósul meg.
A jótállási igényről jegyzőkönyv (reklamációs bejelentő lap) kerül kiállításra. Az igény teljesíthetőségéről a vállalkozó bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a fogyasztót  köteles értesíteni.
Amennyiben a vállalkozó és a fogyasztó között a jótállási igény érvényesítése kapcsán szerződéses jogvita keletkezik, az igény érvényesítésére  Békéltető Testület ( levélcím: 1105. Budapest, Lehel út 43-47., telefon: 1-260-5929), illetve bíróság előtt van lehetőség.
Egyéb panasszal lehet élni a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél. (levélcím: 1088. Budapest, József krt 6., tel.: 1-459-4918)